Kaletnik

    ujrzeć go jak pracuje – pokonasz przeszkody
    rozmawiać z nim - wreszcie postawisz na swoim.
    być nim – musisz przeorganizować codzienne życie, aby sprostać większym wymaganiom.