Sennik Kalafior

  Kalafior we śnie jest symbolem duchowego pokarmu, czystości oraz doskonałości.
  zobaczyć kalafior – trudne czasy wkrótce się skończą
  jeść kalafior – nastanie czas smutku
  rozwinięty, dojrzały, dorodny – pojawią się przed tobą szerokie perspektywy
  zwiędły – twój stan emocjonalny zostanie przez kogoś zachwiany
  sadzić kalafior – wygrana leży po twojej stronie
  deptać kalafior – na własne życzenie zniszczysz to, co już zostało przez ciebie zbudowane
  podlewać, pielęgnował kalafior – zadbaj o swoją kondycję zdrowotną
  kupować kalafior – pojawią się przed tobą horyzonty bez zysku.