Sennik Kaczeńce

    rosnące kaczeńce - sen zwiastuje rozstanie
    kwitnące kaczeńce - czeka cię gorszy okres w sferze zawodowej
    zbierać kaczeńce - niespodziewanie sprawy, które do tej pory przebiegały bezproblemowo skomplikują się.