Sennik Jury

    Sen oznacza, że zbyt przywiązujesz uwagę do opinii innych ludzi na swój temat.
    zobaczyć - tracisz kontrolę i dajesz innym możliwość sterowania sobą,
    być w jury - posiadasz skłonność do osądzania innych,