Sennik Jogurt

  Sen należy interpretować jako symbol erotyczny.
  ujrzeć – będziesz żyć w zgodzie z innymi
  jeść – ktoś wykona względem ciebie bardzo miły gest
  zaplamić się nim – dopadną cię rozterki
  kwaśny, zepsuty – skrucha
  owocowy – duża odmiana w twoim życiu.