Jama

  ujrzeć jamę - brak odwagi w życiu
  być w jamie lub ją wykopać - uczucia strachu i niepewności bądź brak odwagi w życiu
  widzieć jak zwierzę wykopuje jamę - przez swoje zachowanie poniesiesz straty
  zginąć w jamie – troski
  mieszkać w ziemiance - powodzenie w dalekiej wyprawie
  wydostać się z niej - zawiedziesz się na przyjacielu
  wpaść do jamy - towarzyszy Ci uczucie strachu i niepewności.