Sennik Jałówka

    zobaczyć - wykazujesz się bierną postawą i uległym charakterem, alternatywnie sen oznacza macierzyński instynkt lub chęć do opieki, oznacza również obojętność lub brak emocjonalnego wsparcia ze strony matki,
    zobaczyć stado - potrzeba przynależności do kogoś lub czegoś,
    doić - wykazujesz wolę i chęć do ciężkiej pracy, którą w końcu podejmiesz,

Zobacz także:

  • Ałun
  • Przełęcz
  • Gorset