Sennik Jagniątko

  Sen wskazuje na poprawę stanu emocjonalnego, zwiastuje także szczęście. Symbolizuje podstęp, bezbronność, czystość i niewinność.
  zobaczyć – znajdziesz wreszcie bezpieczną przystań, w której schronisz się na dłużej
  dotykać je lub trzymać w ramionach – życie będzie wymagało od ciebie większego poświęcenia
  beczące – ktoś oczekuje na twoją pomoc, lecz boi się o nią poprosić
  martwe – sam będziesz musiał zmierzyć się ze swoimi lękami
  zabić je – zachowasz się niegodnie
  pasące się na łące – twoje relacje z bliskimi ulegną poprawie
  zbłąkane jagnię – musisz zmienić swoje nastawienie do osoby, która próbuje wkupić się w twoje łaski
  strzyc jagnię – lekceważysz uczucia innych, postaraj się nawiązać dialog raz jeszcze a na pewno wszystko zmieni się na lepsze.