Sennik Inżynier

    Dobrze i trafnie dokonujesz oceny sytuacji i potrafisz złożyć wszystkie elementy układanki w jedną całość.
    być nim - jesteś kowalem własnego losu
    rozmawiać z nim - pojawią się nowe szanse i możliwości.