Sennik Hotel

  Hotel we śnie oznacza nowe podejście lub zmianę dotychczasowych wartości w życiu. Być może czujesz przemęczenie i musisz na chwilę uciec od codziennego życia. Hotel jest również symbolem ciężkiej pracy, dyscypliny, szacunku dla innych, przestrzegania zasad lub wręcz przeciwnie – symbolem lenistwa.
  widzieć – nakaz odejścia od starych zwyczajów, przyzwyczajeń oraz starego sposobu myślenia; alternatywnie sen oznacza, że musisz tymczasowo oderwać się od zwykłej codzienności
  widzieć piękny i duży – porzucisz dawne przyzwyczajenia
  mieć własny hotel – dzięki systematycznej pracy uda ci się wiele osiągnąć w życiu
  zatrzymać się w hotelu – jesteś znużony swoim dotychczasowym życiem, poszukujesz nowych wyzwań i podniet
  pobytowi towarzyszy niemiłe uczucie – sen jest ostrzeżeniem przed podjęciem niewłaściwego działania w życiu
  szukać hotelu – po wielu trudach i licznych problemach zrealizujesz swoje plany
  mieszkać w hotelu – prowadzisz wystawny tryb życia, który może przekroczyć twoje możliwości finansowe
  pracować w hotelu – pojawią się problemy zawodowe; możliwa utrata pracy
  hotel pięciogwiazdkowy – poszukujesz znajomości z bogatym człowiekiem.