Hostia

    Sen o hostii oznacza, że żyjesz w zgodzie z własnym sumieniem. Jest także symbolem ludzkiej różnorodności oraz spontaniczności.
    ujrzeć ją – osiągniesz wewnętrzny spokój
    przyjmować ją – będzie ci towarzyszyć na co dzień radość i szczęście
    spadająca – z pewną kwestią będziesz musiał obchodzić się dojrzale i rozsądnie.