Sennik Hektar

    poukładasz wszystkie elementy w jedną całość i zbliżysz się do osiągnięcia swojego celu,

Zobacz także:

  • Luty
  • Ułamek
  • Don Kichot