Sennik Hektar

    poukładasz wszystkie elementy w jedną całość i zbliżysz się do osiągnięcia swojego celu,

Zobacz także:

  • Baca
  • Bum
  • Fokstrot