Sennik Harcerka

    być - symbol koleżeństwa i silnych wartości,
    zobaczyć - trzeba być bardziej oddanym swoim własnym celom i osiągnięciom, alternatywnie sen o harcerce może reprezentować model kogoś, kogo próbujesz naśladować,