Sennik Gzyms

    ozdobny - oznacza smutek
    spadający - Twoje plany nie zostaną urzeczywistnione,