Gwiazda

    zobaczyć - symbolizuje doskonałość, sukces, aspiracje i ideały,
    być może niektóre decyzje pozostawiasz w rękach losu i własnego szczęścia, zastanów się czy nie podchodzisz do życia zbyt idealistycznie,
    starasz się ocenić jakąś sytuację
    alternatywnie sen o gwiazdach może oznaczać, że starasz się ocenić jakąś sytuację lub pragniesz sławy i fortuny,