Goryl

  Pojawienie się goryla we śnie symbolizuje poczucie niepewności i lęku. Goryl świadczy o silnym irracjonalnym myśleniu przysłaniającym wszelką logikę. Jest to znak, że musisz porzucić obecny sposób postrzegania świata i zacząć podchodzić do spraw bardziej obiektywnie.
  widzieć goryla – musisz dokonać pewnych zmian w swoim życiu
  widzieć stado goryli – na twojej drodze pojawią się obłudni przyjaciele
  karmić goryla – choć tego nie dostrzegasz – ktoś tobą manipuluje
  goryl w zoo – ktoś będzie skutecznie blokował twoje działania
  goryl na wolności – jesteś panem swojego losu, masz poczucie, że nic cię obecnie nie ogranicza
  goryl zamknięty w klatce – spełnią się twoje nadzieje
  być zaatakowanym przez niego – jesteś na najlepszej drodze do pokonania swoich wrogów
  uciekać przed nim – sen ostrzega przed nieprzyjaciółmi ktoś pragnie ci zaszkodzić
  zabić goryla – ktoś skrywa przed tobą swoje niechlubne zamiary.