Sennik Garść

    Symbol więzi ze światem, forma komunikacji międzyludzkiej,
    pełna - oznacza władzę, nienawiść, ochronę lub sprawiedliwość,
    zboża - radośnie spędzony czas,
    pieniędzy - uważaj by nie zostać napadniętym,