Sennik Filozofia

    studiować filozofię - czujesz udrękę z powodu jakichś irracjonalnych wydarzeń
    uczyć się filozofii - odniesiesz sukces dzięki czyjejś życzliwości i swojemu fartowi
    być filozofem - postaw na rozsądek; nie daj się zwieść na manowce
    interesować się filozofią - starasz się znaleźć odpowiedzi na pytania, które nie dają ci spokoju.