Figle

    płatać figle - zachowasz się bardzo nieodpowiedzialnie, co narazi cię na drwiny.

Zobacz także:

  • Kac
  • Luka
  • Dżokej