Figle

    płatać figle - zachowasz się bardzo nieodpowiedzialnie, co narazi cię na drwiny.