Sennik Farmaceuta

    widzieć - chcesz usprawnić bądź zmienić swoje myślenie i skorygować swoją obecną postawę. Szukaj więc pomocy wewnątrz siebie, nie polegaj na pomocy z zewnątrz.

Zobacz także:

  • Bydlę
  • Dźwig
  • Sum