Sennik Fanatyk

    jeżeli ulegniesz namowie innych, to poniesiesz straty,

Zobacz także:

  • Kawaler
  • Lakier
  • Mąż