Sennik Fanatyk

    jeżeli ulegniesz namowie innych, to poniesiesz straty,