Sennik Epitafium

    pisać - krótkotrwałe zmartwienia,
    czytać - radość, satysfakcja,

Zobacz także:

  • Pismo
  • Paleta
  • Kwakier