Sennik E-mail

    Sen o e-mailu jest często oznaką braku gotowości do otwarcia się na prawdę,
    otrzymać - brak zrozumienia obecnej sytuacji, niezdolność do przewidywania skutków własnych wyborów i patrzenia na życie w dłuższej perspektywie,
    wysyłać - pragnienie, by inni zrozumieli sami problem, bez Twojej pomocy,
    otrzymać pustego e-maila - ktoś bądź coś rozprasza Twoją uwagę,