E-mail

  Sen o e-mailu jest często oznaką braku gotowości do otwarcia się na prawdę,
  otrzymać - brak zrozumienia obecnej sytuacji, niezdolność do przewidywania skutków własnych wyborów i patrzenia na życie w dłuższej perspektywie,
  wysyłać - pragnienie, by inni zrozumieli sami problem, bez Twojej pomocy,
  otrzymać pustego e-maila - ktoś bądź coś rozprasza Twoją uwagę,

Zobacz także:

 • Koryto
 • Pchła
 • Szatan