Sennik Dzwon

  Dzwon we śnie jest ostrzeżeniem lub wezwaniem do podjęcia natychmiastowego działania. Dźwięk dzwonu obwieszcza natomiast rozpoczęcie nowego etapu w życiu.
  ujrzeć dzwon – skrywasz w sobie wiele negatywnych uczuć i emocji; sen może oznaczać chęć wypoczynku oraz oderwania się od codziennych spraw i obowiązków
  słyszeć dzwon – ostrzeżenie lub wezwanie do zmiany obecnego stylu życia
  słyszeć wiele dzwonów – sen wieszczy plotki i obmowę
  słyszeć czysty dźwięk dzwonu – według starych senników świadectwo spokojnej, zdrowej starości
  dzwonić dzwonem – początek czegoś nowego lub przygotowanie się do tego, co ma się wydarzyć
  widzieć dzwon lecz nie słyszeć jego dźwięku – wykażesz się dużą odwagą
  dzwon kościelny – ktoś powstrzyma cię przed dokonaniem złego uczynku
  dzwon wieczorny – dawny konflikt zakończy się ugodą i pojednaniem
  stale brzmiący dzwon – odczuwasz silny lęk w związku z nadchodzącymi zmianami
  srebrny dzwon – próbujesz wyzbyć się negatywnej energii lub nastawienia
  złoty dzwon – pragniesz zwrócić na siebie czyjąś uwagę.