Sennik Dźwięk

    Jakiś dźwięk zakłóca twoją pracę lub sen; nie jesteś w stanie skoncentrować się na istotnych sprawach z twojego życia.
    dźwięk żałobny – sprawy, na których ci bardzo zależy będą szły opornie
    przyjemny dźwięk – pojawią się nowe szanse
    słyszeć bardzo głośny dźwięk – nieprzewidziane wydatki uszczuplą twoje zasoby
    dźwięk muzyki – w sprawach, w których ostatnio działo się nie najlepiej zapanuje harmonia.