Sennik Drezyna

Pojawienie się drezyny we śnie może świadczyć o powolnym dążeniu do wyznaczonych celów.

ujrzeć – nowy etap w twoim życiu

poruszająca się wolno – małymi krokami dokonasz dużych postępów

poruszająca się szybko – dokonasz wielu zmian w szybkim tempie.