Dotyk

  ujrzeć – ujrzysz wreszcie w kimś walory wewnętrzne, których wcześniej nie dostrzegałeś
  dotykać kogoś – pragniesz nawiązać więź z kimś, kto jest dla ciebie nieosiągalny
  dotykać siebie – brak ci oparcia w bliskich; sen jest wyrazem podjęcia próby radzenia sobie z problemami samodzielnie bez pomocy innych
  chcieć bezskutecznie kogoś dotknąć – pragniesz znaleźć szczęście tam, gdzie go nie ma, a nie dostrzegasz tego, które jest na wyciągnięcie twej ręki
  być dotykanym przez kogoś – ktoś pragnie ulżyć ci w cierpieniu
  dotykać zwierzęcia – nadciągają dni pełne wątpliwości i trwogi.