Domofon

Domofon symbolizuje twoją chęć niesienia pomocy bliźnim.

widzieć – ktoś bardzo liczy na twoją pomoc

używać – wykażesz się olbrzymią dobrocią

słyszeć czyjś głos w domofonie – wsłuchaj się w ten głos, twoja podświadomość próbuje podsunąć ci rozwiązanie sprawy, z którą się od dawna zmagasz

słyszeć niewyraźnie przez domofon – nie masz pojęcia o skrywanych uczuciach pewnej osoby z twojego otoczenia.