Dobroczynność

    skoczystać z pomocy organizacji dobroczynnej - twoja sytuacja finansowa ulegnie nieznacznemu pogorszeniu
    dawać pieniądze na cele dobroczynne - poprawi się twoja sytuacja materialna.