Sennik Dobro

    mieć jakieś dobra – dobry znak
    czynić dobro lub być dobrym człowiekiem – dostatek.