Dobro

    mieć jakieś dobra – dobry znak
    czynić dobro lub być dobrym człowiekiem – dostatek.

Zobacz także:

  • Tran
  • Kometa
  • Koń