Sennik Dobra

    nabyć - drobne kłopoty
    rozdawać - kiedy śni o tym bogaty - nieszczęście, biedny - szczęście