Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Pelikan
  • Lęk
  • Whisky