Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,