Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Pluć
  • Nadwaga
  • Wiedźma