Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Gust
  • Szyld
  • Pajac