Sennik Dekret

    czytać - przed Tobą smutne chwile,
    ustanawiać - pamiętaj, że przyjaciół trzeba wspierać, być może teraz najbardziej tego potrzebują,