Sennik Dachówka

  zobaczyć - brak Ci elastyczności w myśleniu
  spadające - Twoje życie staje się monotonne
  czerwone - wkładaj więcej emocji w to, co robisz
  układać je - wewnętrzne zmiany
  świeżo położona - musisz coś przebudować w życiu na nowo
  uszkodzona - odczuwasz coraz większą rutynę.