Sennik Czas

  Taki sen wskazuje na to, że nie jesteś w stanie poradzić sobie z presją jaką wywiera na tobie otoczenie oraz ze skalą stresu z jaką spotykasz się na co dzień.
  jeśli czas upływa szybko – ktoś narzuci ci wykonanie projektu, który będziesz realizować pod dużą presją czasu
  jeśli czas upływa wolno – sen jest analogiczny do szybko postępującego procesu starzenia się
  nie mieć wystarczająco dużo czasu – jakaś sprawa osobista wywoła w tobie wiele stresu i niepokoju
  stare dobre czasy – otrzymasz dobre wieści
  wspominać dawne czasy – rozgoryczenie z powodu niezrealizowania dawnych planów.