Cis

    Cis symbolizuje chorobę i stracone złudzenia.
    wyschnięty - możliwe, że wkrótce ktoś z twojego otoczenia umrze tragiczną śmiercią
    ujrzeć partnera stojącego przy cisie - wasz związek przyżywać będzie trudności
    podziwiać we śnie cis - zostaniesz wyklęty przez własną rodzinę.