Chmiel

    ujrzeć chmiel - zyski i profity
    zwiędnięty chmiel - poniesiesz straty.