Sennik Chmiel

    ujrzeć chmiel - zyski i profity
    zwiędnięty chmiel - poniesiesz straty.

Zobacz także:

  • Zez
  • Kufer
  • Anegdota