Chłód

    Poczucie odizolowania i emocjonalnych ograniczeń. Sen może również wskazywać na najbliższe otoczenie, w którym ludzie darzą siebie zimnymi uczuciami.
    odczuwać chłód - zapowiedź jakiegoś przełomu w życiu
    chłód panujący wokół - musisz być bardziej neutralny i obiektywny w podejmowaniu wszelkich decyzji
    dotykać zimnego przedmiotu - obiekt ten może być symbolem jakiejś ważnej osoby bądź rzeczy w życiu na jawie.