Sennik Celuloza

    problemy z komunikowaniem się lub nawiązaniem relacji, z niektórymi ludźmi

Zobacz także:

  • Łuczywo
  • Biuro
  • Sadza