Sennik Brukiew

  Brukiew we snach osób młodych stanowi symbol erotyczny, natomiast u osób starszych oznacza pogardę.
  zobaczyć brukiew – radość i szczęście
  jeść brukiew – osiągniesz sukces w jakiejś dziedzinie
  sprzedawać brukiew – szyderstwo ze strony innych
  kupować brukiew – będziesz szydzić z własnego otoczenia
  zbierać brukiew – poprawa sytuacji finansowej
  biała brukiew – niebezpieczeństwo
  zobaczyć pole pełne brukwi – osiągniesz dostatek, który będzie wyłącznie Twoją zasługą.