Sennik Bóg

  Bóg we śnie symbolizuje nietykalne i nieosiągalne dla człowieka pojęcie doskonałości.
  zobaczyć Boga – sen jest odzwierciedleniem własnej duchowości
  modlić się do Boga – starasz się wykonywać wszystko idealnie
  czcić, uwielbiać Boga – wkrótce wyrazisz skruchę na temat własnego postępowania i popełnionych w życiu błędów
  rozmawiać z Bogiem – potrzebujesz duchowego wsparcia
  Bóg, który przemawia – dręczy cię poczucie winy, widmo wiecznej kary i potępienia
  Bóg o błękitnych oczach – Bóg jest dla ciebie duchowym przewodnikiem, sprawia, że starasz się być człowiekiem pobożnym i korzystać z boskich mądrości
  być Bogiem we śnie – twój talent nie został jeszcze w pełni rozwinięty lub zauważony przez innych
  przemawiać w imieniu Boga do innych – masz poczucie wyższości nad innymi.