Sennik Biały

  Biel jest symbolem czystości, doskonałości, niewinności oraz tego, co w życiu jest naprawdę autentyczne.
  Pozytywnie biel świadczy o duchowej czystości, braku zazdrości oraz dobrych intencjach. Pragniesz samodoskonalenia się, dążysz do pozytywnych zmian lub chcesz zaprzestać złym nawykom. Sen oznacz także, że odrzucasz negatywne wzorce myślenia.
  Negatywnie biel reprezentuje doskonałość, której nigdy nie będziemy w stanie osiągnąć. Może też świadczyć o dobrych intencjach lub zamiarach, których ziszczenie warunkuje podjęcie wcześniej przemyślanych choć bardzo często radykalnych kroków.
  biała odzież – przechodzisz kryzys, zmień swoje nastawienie a zaczniesz odzyskiwać wewnętrzną stabilizację
  biały pokój – intencje pewnej kontrowersyjnej osoby wobec ciebie są całkowicie szczere
  biała próżnia – pragniesz zerwać ze swoim dotychczasowym życiem wprowadzając zmiany, jednak pomimo przewartościowania swoich priorytetów nic się w twoim życiu nie zmienia na lepsze; masz poczucie, że dramatyczne kroki, które podjąłeś będziesz musiał wykonywać w nieskończoność.

Zobacz także:

 • Roztop
 • Beton
 • Plakat