Sennik Bezrobotny

    smutek i żal
    być bezrobotnym - utrata pracy bądź niepomyślne zakończenie sprawy, z którą związane były wielkie nadzieje.