Sennik Banknot

  Możesz odczuwać przytłoczenie z powodu życiowych potrzeb, które przewyższają Twój stan finansowy.
  zobaczyć banknot - Twój umysł jest zaabsorbowany sprawami finansowymi,
  otrzymać banknot - ponosisz koszty za wcześniejsze poczynania,
  dawać komuś banknoty - uzyskasz niespodziewany przypływ gotówki,
  widzieć duża liczbę banknotów - poniesiesz straty finansowe,
  liczyć banknoty - pogorszenie się sytuacji,
  niszczyć banknot - twój dochód wzrośnie.