Sennik Banan

    u kobiet skojarzenia czysto seksualne
      zobaczyć - metafora stłumionych pragnień seksualnych,
      jeść banana - małe korzyści z ciężkiej pracy,alternatywnie wzmożona aktywność seksualna.