Sennik Banan

  u kobiet skojarzenia czysto seksualne
   zobaczyć - metafora stłumionych pragnień seksualnych,
   jeść banana - małe korzyści z ciężkiej pracy,alternatywnie wzmożona aktywność seksualna.

  Zobacz także:

 • Ziemniak
 • Salami
 • Bóstwo