Sennik Balet

    oglądać - równowaga, współpraca i harmonia.
    uczestniczyć w nim - ogólne rozczarowanie
    zobaczyć lub nosić baletki - zrozumienie zasad równowagi i łaski. Nie możesz się opanować żeby wygarnąć innym.