Sennik Bajka

    Może reprezentować spektakularny sukces; w negatywnym znaczeniu ostrzega przed niechęcią.
    ujrzeć – atmosfera, która wkrótce zapanuje wzbudzi w tobie gromki niepokój
    słuchać jak ktoś czyta bajkę – wzywanie o pomoc lub ratunek; alternatywnie sen wskazuje również na badanie swoich granic bądź podjęcie próby zwiększania swojego potencjału
    czytać bajkę – napomnienie, aby nie podejmować pochopnych decyzji
    opowiadać bajkę – uważaj, aby kogoś nie urazić, bo może to poskutkować zerwaniem dotychczasowych więzi.