Apteczka

  Apteczka jest zwykle we śnie wyrazem troski o własny stan zdrowia jest także sygnałem, ab jak najszybciej uporać się z problemami, które najbardziej doskwierają nam w życiu.
  Widok apteczki we śnie oznacza, że potrzebujesz duchowego fizycznego uzdrowienia.
  jeśli szukasz czegoś w apteczce – oznacza to, że najwyższy czas, aby zająć się wreszcie własnymi sprawami a nie potrzebami innych ludzi
  jeśli nie możesz znaleźć w apteczce, tego czego szukasz – wówczas jest to znak, że brakuje ci wsparcia ze strony bliskich
  apteczka samochodowa – jest wyrazem strachu przed utratą czegoś ważnego w życiu.

Zobacz także:

 • Pojazd
 • Zegar
 • Larwa