Apteczka

    Apteczka jest zwykle we śnie wyrazem troski o własny stan zdrowia jest także sygnałem, ab jak najszybciej uporać się z problemami, które najbardziej doskwierają nam w życiu.
    Widok apteczki we śnie oznacza, że potrzebujesz duchowego fizycznego uzdrowienia.
    jeśli szukasz czegoś w apteczce – oznacza to, że najwyższy czas, aby zająć się wreszcie własnymi sprawami a nie potrzebami innych ludzi
    jeśli nie możesz znaleźć w apteczce, tego czego szukasz – wówczas jest to znak, że brakuje ci wsparcia ze strony bliskich
    apteczka samochodowa – jest wyrazem strachu przed utratą czegoś ważnego w życiu.