Sennik Ambicja

  Sen o ambicji zapowiada, że za nim osiągniesz swój cel po drodze przeżyjesz w swoim życiu wiele rozczarowań. Ambicje są również symbolem gotowości do podjęcia określonych działań w życiu oraz ludzkiej godności i honoru.
  jeśli masz ambicję – zwykle sen przestrzega przed tym, by zachować w życiu czujność bo niektórzy intryganci mogą próbować wywieść nas daleko w pole
  jeśli nie masz w życiu ambicji – plan polegający na ciągłym bujaniu w obłokach nie będzie ci się opłacać
  zbyt wygórowane ambicje – nie daj się porwać czarnym myślom, bo to, co już straciłeś nigdy nie powróci
  jeśli śnisz o ambicjach kogoś innego – przekonasz wszystkich do tego, że twój upór w pewnej sprawie działa jedynie na twoją korzyść
  niespełnione ambicje – to znak, że dążenie do perfekcji stanie się twoją kulą u nogi, możesz przez nie stracić szacunek i respekt swojego otoczenia.