Sennik Albatros

    Jego widok we śnie symbolizuje wolność oraz wytrwałość.
ujrzeć – nowo poznana osoba przekaże ci korzystne wieści ujrzeć w locie – pozytywna odmiana sytuacji życiowej widzieć martwego – będzie cię prześladował pech.

Zobacz także:

  • Gałąź
  • Bas
  • Jeść