Sennik Albatros

    Jego widok we śnie symbolizuje wolność oraz wytrwałość.
ujrzeć – nowo poznana osoba przekaże ci korzystne wieści ujrzeć w locie – pozytywna odmiana sytuacji życiowej widzieć martwego – będzie cię prześladował pech.